Pelien maailma elämänkaaressa

Pelaaminen on yksi niitä asioita, joihin elämässä voi keskittyä eri elämänvaiheissa. Ihmiset, jotka aloittavat pelaamisen jo hyvin nuorena, oppivat tämän taiteen säännöt varsin nopeasti. Elämä voi tuoda käteen sellaiset kortit, että pelaaminen on tärkeimpiä asioita ihmissuhteiden osalta. Sen tiimoilta voivat löytyä ystävät, tuttavat ja kaikki ne paikat, joissa ollaan pitkiä aikoja yhteen menoon.

Pelaajan lapsuus

Kaikilla ihmisillä lapsuus on tärkeintä aikaa egon ja persoonan muodostumiselle. Tutkimusta pelaamisesta ja sen vaikutuksesta lapsuuden kulkuun on vaikea löytää, mutta pelaamisen lisääntyminen yleensä ottaen antaa myös sellaisen käsityksen, että lapset löytävät myös uhkapelit herkemmin nykyään kuin ennen. Normaaliperheen lapsi löytää ensimmäisen kasinokoneen usein laivalla. Vanhemman kuuluu seisoa vierellä, mutta käytännössä lapsi voi jäädä peli ääreen yksinkin. Laivayhtiöt eivät kanna tässä asiassa vastuutaan ja lapsen rahat voivat mennä yllättäen kokonaan pelaamiseen. Lapsi syyttää tällaisesta usein pelkästään itseään. Näin pelaaminen haavoittaa lasta ja hän altistuu sille yhä uudestaan.

Pelaajan nuoruus – onnen etsimistä

Nuoruus on kokeilujen aikaa ja itsetuntemus lisääntyy usein sitä nopeammin, mitä moninaisempia kokemuksia ihminen uskaltaa kokeilla. Pelaajanuori haluaisi kokeilla ihan kaikkea, mutta usein hänen valintakriteereikseen muodostuu lähinnä vain se, että hän saa pelirahaa. Kävi hän läpi sitten 1024px-cross-country_skiing_schwedentrittminkä tahansa ammattikoulutuksen, niin valtavaa määrää ystävä- ja seurustelusuhteita ei kerry, sillä hän joutuu koko opiskeluaikansa tekemään myös töitä voidakseen pelata. Pelaamisen intensiteetti lisääntyy iän ja voittamiskokemusten myötä ja pian kaikki elämän valinnat saattavat kietoutua pelaamisen ympärille. Onnen tunnetta on mahdollista etsiä muistakin asioista, mutta pelaaja löytää parhaat hetkensä aina vain useammin erilaisten pelien maailmasta.

Aikuisuudessa pelaaminen jatkuu yhä

Löytyy monenlaista mielipidettä siitä, milloin ihmisen aikuisuus yleensä ottaen alkaa. Joidenkin teorioiden mukaan aikuisuuteen siirrytään 17-22 vuoden ikäisenä. Jos pelaamisen nuorena aloittanut henkilö ei ole kaksikymppisenä vielä siirtynyt pois pelien vaikutusmaailmasta, niin tässä elämänvaiheessa alkavat seuraukset näkyä. Riippuen siitä, montako vuotta pelaaminen on jatkunut ja onko henkilö tehnyt pelaamisesta sosiaalisen tapahtuman vai pelaako vain kotikoneen ääressä, hänen läheistensä myötämielinen asenne hänen jatkuvalle pelaamiselleen alkaa viimeistään tässä vaiheessa ehtyä. Jos hän jatkuvasti eläytyy vain pelien maailmaan löytäen casinoheroes ja muut pelipaikat pelkästään internetistä, hänen ystävyyssuhteensa köyhtyvät, tunne-elämänsä näivettyy ja työelämä käy liian raskaaksi.